Plavecký bazén
od 13. 7. do 7. 9.
plavecký krytý bazén uzavřen
Plavecká výuka

III. oddělení: mladší školní věk - děti ve věku 6–10 let

Změna ceny plaveckých kroužků! Částky jsou na této stránce.

II. pololetí 2019/20 začalo 3. 2. 2020 a končí 25. 5. 2020.

Informace na I. pololetí 2020/21 podáme v průběhu letních prázdnin.

U dětí mladšího školního věku tvoří jednu lekci 45 minut. První kurz dne začíná ve 14:45, poslední pondělní kroužek bude zahájen v 17:00.

Přihlášku přijímáme emailem i klasickou poštou. Také máte možnost ji vhodit do červené schránky SZMK za vstupní branou na plavecký bazén.

Bližší informace podá paní Jana Andrýsková. Dotazy zodpoví na telefonu 777 701 918 nebo v emailu plavani@szmk.cz. Prosíme Vás, volejte jen ve všední dny od 7:00 do 15:30.

Není třeba ratolesti z kroužků omlouvat – jejich absenci nenahrazujeme.

Kroužky mají 15 lekcí výuky a konají se každé pondělí, kromě svátků a prázdnin.

Rozřazení dětí v kroužku provede plavecký instruktor na základě schopností dítěte.
Cena plaveckého kurzu (pro tuto kategorii) je 1.500 Kč.  

Za každé další dítě z téže rodiny účtujeme 750 Kč.

Začátečníci
Mladší školní věk - děti ve věku 6–10 let, pro výuku využívají i výukový bazén, ale převážně plavecký bazén.
Obsahem výuky oddělení kroužků "začátečníci" je především:

 • nenásilnou, hravou a zážitkovou formou seznámit děti s vodním prostředím
 • položit základy orientace v bazénu, která obsahuje několik prvků prvotního ponoření pod hladinu, postupného potápění, otáčení těla kolem vlastní osy vestoje i ve vodorovné poloze, lovení předmětů, postupný nácvik otevírání očí pod vodou bez plaveckých brýlí
 • nácvik splývavých poloh těla na břiše, na zádech
 • nácvik dýchání do hladiny vody a pod hladinu ústy, nosem
 • nácvik skoků a pádů do vody ze dřepu, ze sedu, ze stoje z okraje bazénu
 • položit základy prsového, znakového a kraulového kopu
 • položit základy prsové souhry
 • ukázky her ve vodě

Při výuce se používají plavecké pomůcky, které napomáhají nácviku jednotlivých dovedností, ale pouze v nezbytné a přiměřené míře. Nácvik jednotlivých dovedností se provádí s částečnou dopomocí učitele plavání, děti začínají více pracovat pod vedením učitele plavání samostatně.

Mírně pokročilí (malí plavci)
Mladší školní věk - děti ve věku 6–10 let, pro výuku využívají plavecký bazén.
Obsahem výuky oddělení kroužků "mírně pokročilí" je především:

 • orientace ve vodě, která zahrnuje prvky ponorů ze stoje ve vodě, ze skoku s cílem vylovit předmět, plavání pod vodou, otáčení se a zorientování pod hladinou, otevírání očí pod hladinou bez plaveckých brýlí
 • zdokonalování splývavé polohy těla na břiše i na zádech, nácvik splývání s odrazem
 • nácvik dýchání do vody při plaveckém pohybu nosem i ústy
 • skoky a pády do vody ze stoje a z vyvýšeného okraje, nácvik skoku střemhlav, startovní skok
 • nácvik znakového startu
 • zdokonalení souhry plaveckého způsobu prsa s cílem uplavat min. 50 m
 • zdokonalení souhry plaveckého způsobu znak s cílem uplavat 25 m
 • nácvik kraulové souhry
 • ukázky her ve vodě
 • uskutečnit závody v plavání

Při výuce se používají plavecké pomůcky, které napomáhají nácviku jednotlivých dovedností, ale pouze v nezbytné a přiměřené míře. Prvky nácviku jednotlivých plaveckých dovedností provádějí děti pod vedením učitele plavání samostatně.

Pokročilí (plavci)
Mladší školní věk - děti ve věku 6–10 let, pro výuku využívají plavecký bazén.
Obsahem výuky oddělení kroužků "pokročilí" je především:

 • orientace ve vodě, která zahrnuje prvky ponorů ze stoje ve vodě, ze skoku, lovení předmětů spojené s plaváním pod vodou, otáčení se a zorientování pod hladinou, otevírání očí pod hladinou bez plaveckých brýlí
 • skoky do vody, startovní skok, znakový start
 • zdokonalení souhry plaveckého způsobu prsa s cílem uplavat min. 100 m
 • zdokonalení souhry plaveckého způsobu znak s cílem uplavat 50 m
 • zdokonalení kraulové souhry
 • položit základy brannému plavání, jehož obsahem je šlapání vody, dopomoc unavenému plavci, záchranářský skok, osvěta
 • uskutečnit závody v plavání

Při výuce se používají plavecké pomůcky, které napomáhají nácviku jednotlivých dovedností, jen u některého prvkového plavání. Převážnou část výuky plavou děti bez pomůcek. Prvky nácviku jednotlivých plaveckých dovedností provádějí děti pod vedením učitele plavání samostatně.

Přihláška do dětských plaveckých kurzů I. oddělení: batolata - děti ve věku 6 měsíců – 3 roky II. oddělení: předškolní věk - děti ve věku 3–6 let

© 2013–2020 SZMK, p. o.

design: Karel Mazoch
realizace: Studio propagačních řešení
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu. Více informací OK, rozumím