Plavecký bazén
od 13. 7. do 7. 9.
plavecký krytý bazén uzavřen
Plavecká výuka

II. oddělení: předškolní věk - děti ve věku 3–6 let

Změna ceny plaveckých kroužků! Částky jsou na této stránce.

II. pololetí 2019/20 začalo 3. 2. 2020 a končí 25. 5. 2020.

Informace na I. pololetí 2020/21 podáme v průběhu letních prázdnin.

U dětí předškolního věku tvoří jednu lekci 45 minut. První kurz dne začíná ve 14:45, poslední pondělní kroužek bude zahájen v 17:00.

Žádáme rodiče malých dětí, které potřebují doprovod na WC, aby byli dětem u bazénu k dispozici. Není v silách lektorů tyto děti doprovázet.

Přihlášku přijímáme emailem i klasickou poštou. Také máte možnost ji vhodit do červené schránky SZMK za vstupní branou na plavecký bazén.

Bližší informace podá paní Jana Andrýsková. Dotazy zodpoví na telefonu 777 701 918 nebo v emailu plavani@szmk.cz. Prosíme Vás, volejte jen ve všední dny od 7:00 do 15:30.

Není třeba ratolesti z kroužků omlouvat – jejich absenci nenahrazujeme.

Kroužky mají 15 lekcí výuky a konají se každé pondělí, kromě svátků a prázdnin.

Rozřazení dětí v kroužku provede plavecký instruktor na základě schopností dítěte.

Cena plaveckého kurzu je 1.500 pro děti plavající bez rodičů (odpoledne).

Za každé další dítě z téže rodiny účtujeme 750 Kč.  

Začátečníci
Předškolní věk - děti ve věku 3–6 let, pro výuku využívají převážně výukový bazén, můžou navštívit plavecký bazén.
Obsahem výuky oddělení kroužků "začátečníci" je především:

 • nenásilnou, hravou a zážitkovou formou seznámit děti s vodním prostředím
 • naučit samostatný pohyb dětí v bazénu a kolem něj bez asistence rodičů
 • naučit zvládnout bezpečný vstup do vody a výstup z ní
 • položit základy orientace v bazénu, která obsahuje několik prvků prvotního ponoření pod hladinu, postupného potápění, otáčení těla kolem vlastní osy vestoje i ve vodorovné poloze, lovení předmětů, postupný nácvik otevírání očí pod vodou bez plaveckých brýlí
 • položit základy splývavým polohám těla na břiše, na zádech
 • položit základy dýchání do hladiny vody a pod vodou ústy, nosem
 • skoky a pády do vody ze sedu, ze dřepu, ze stoje u okraje bazénu
 • položit základy prsového, znakového a kraulového kopu
 • ukázky her ve vodě

Při výuce v kroužku plavání se používají plavecké pomůcky, které napomáhají nácviku jednotlivých dovedností, ale pouze v nezbytné a přiměřené míře. Nácvik jednotlivých dovedností se provádí s dopomocí učitele plavání.

Mírně pokročilí
Předškolní věk - děti ve věku 3–6 let, pro výuku využívají výukový bazén + plavecký bazén.
Obsahem výuky oddělení kroužků "mírně pokročilí" je především:

 • nácvik orientace ve vodě, která zahrnuje prvky potápění pod hladinu, ponory ze stoje, ze skoku s cílem vylovit předmět, otáčení se a zorientování pod hladinou, otevírání očí pod hladinou bez plaveckých brýlí
 • nácvik splývavé polohy těla na břiše i na zádech
 • nácvik dýchání do hladiny a pod hladinu vody v pohybu nosem i ústy
 • skoky a pády do vody ze stoje a z vyvýšeného okraje
 • nácvik prsového, znakového a kraulového kopu s cílem pohybu na určitou vzdálenost
 • položit základy prsových rukou

Při výuce se používají plavecké pomůcky, které napomáhají nácviku jednotlivých dovedností, ale pouze v nezbytné a přiměřené míře. Nácvik jednotlivých dovedností se provádí s částečnou dopomocí učitele plavání, děti začínají více pracovat pod vedením učitele plavání samostatně.

Pokročilí
Předškolní věk - děti ve věku 3–6 let, pro výuku využívají výukový bazén a plavecký bazén.
Obsahem výuky oddělení kroužků "pokročilí" je především:

 • orientace ve vodě, která zahrnuje prvky potápění pod hladinu, ponory ze stoje, ze skoku s cílem vylovit předmět, otáčení se a zorientování pod hladinou, otevírání očí pod hladinou bez plaveckých brýlí
 • zdokonalování splývavé polohy těla na břiše i na zádech, nácvik splývání s odrazem
 • nácvik dýchání do vody při plaveckém pohybu nosem i ústy
 • skoky a pády do vody ze stoje a z vyvýšeného okraje, nácvik skoku střemhlav
 • zdokonalení prsového, znakového a kraulového kopu s cílem pohybu na určitou vzdálenost
 • položit základy souhry plaveckého způsobu prsa, souhry plaveckého způsobu znak

Při výuce se používají plavecké pomůcky, které napomáhají nácviku jednotlivých dovedností, ale pouze v nezbytné a přiměřené míře. Prvky nácviku jednotlivých plaveckých dovedností provádějí děti pod vedením učitele plavání samostatně.

Přihláška do dětských plaveckých kurzů I. oddělení: batolata - děti ve věku 6 měsíců – 3 roky III. oddělení: mladší školní věk - děti ve věku 6–10 let

© 2013–2020 SZMK, p. o.

design: Karel Mazoch
realizace: Studio propagačních řešení
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu. Více informací OK, rozumím