Plavecký bazén
Plavání veřejnosti, parní a finská sauna o vánočních prázdninách
Plavecká výuka

I. oddělení: batolata - děti ve věku 6 měsíců – 3 roky

I. pololetí 2018/19 začíná 1. 10. 2018 a končí 28. 1. 2019.

II. pololetí začíná 4. 2. 2019 a končí 27. 5. 2019.

Přihlášky pro nováčky posílejte po 1. 1. 2019. 

Chcete-li v kurzech pokračovat, přihlášku pro II. pololetí už neposílejte. Uhraďte obvyklou částku do 14. 1. 2019 na číslo účtu 210 844 8447 / 2700. Do poznámky pro příjemce platby uveďte jméno dítěte/dětí.

Do emailu prosím připište vyhovující čas kurzu, případně další poznámky.

Batolat (do tří let dítěte) se týká pouze dopolední pondělní výuka, a to s rodičem. Lekce trvá 30 minut, první lekce u nových batolat je zkušební.

Přihlášku přijímáme emailem i klasickou poštou. Také máte možnost ji vhodit do červené schránky SZMK za vstupní branou na plavecký bazén.

Bližší informace podá paní Jana Andrýsková. Dotazy zodpoví na telefonu 777 701 918 nebo v emailu plavani@szmk.cz. Prosíme Vás, volejte jen ve všední dny od 7:00 do 15:30.

Není třeba ratolesti z kroužků omlouvat – jejich absenci nenahrazujeme.

Ještě dovolte upozornění k plavání batolat:
Pro děti od 6 měsíců do 3 let jsou povinné plavací kalhotky s přiléhavou gumou kolem nožiček. Papírové nebo látkové.

Kroužky mají 15 lekcí výuky a konají se každé pondělí, kromě svátků a prázdnin.

Cena plaveckého kurzu je 1.350 Kč.
Za každé další dítě z téže rodiny účtujeme 675 Kč.

Obsahem výuky I. oddělení kroužků plavání je nácvik od seznámení se s vodním prostředím až po první plavecké pohyby jednotlivých plaveckých způsobů (prsa, znak, kraul). Tyto kroužky využívají pro svou výuku jen výukový bazén.

Začínáme:

 • společně s rodiči seznámit děti s vodním prostředím, a to nápodobou, nenásilnou, hravou a zážitkovou formou
 • nácvik správné manipulace a úchopů dítěte ve vodě v souladu s psychomotorickým vývojem
 • polohování na zádech, břiše, vertikální, rovnovážné, relaxační
 • nácvik přirozeného přijetí vody v obličeji nápodobou rodiče a učitele plavání formou kapání vody, polévání, postupné zanoření rodiče (učitele) a posléze dítěte

Pokračujeme:

 • položit základy samostatnému pohybu dětí v bazénu u okraje (ručkování, vylézání)
 • položit základy dýchání do vody, foukání na hladinu, foukání na bříško dítěti, foukání pod vodu - nápodoba rodiče (učitele) a posléze dítě samo
 • naučit zvládnout bezpečný vstup do vody a výstup z ní
 • usměrňování přirozených pohybů do základních plaveckých dovedností - splývavé polohy
 • položit základy pádům do vody s dopomocí rodiče
 • prvotní usměrňování přirozených pohybů do plaveckých kopů

Zdokonalujeme:

 • nácvik pobytu a pohybu dětí ve vodě s asistencí rodičů
 • prvotní nácvik orientace pod hladinou, ponoření pod hladinu, postupného potápění, otáčení těla kolem vlastní osy vestoje i ve vodorovné poloze, lovení předmětů, postupný nácvik otevírání očí pod vodou bez plaveckých brýlí
 • prvotní nácviky splývavých poloh na břiše a na zádech s dopomocí plaveckých pomůcek a rodičů
 • položit základy skokům do vody z okraje bazénu
 • položit základy znakového a kraulového kopu
 • postupně připravit děti na samostatný pobyt a pohyb ve vodě bez asistence rodičů
II. oddělení: předškolní věk - děti ve věku 3–6 let III. oddělení: mladší školní věk - děti ve věku 6–12 let Přihláška do dětských plaveckých kurzů

© 2013–2018 SZMK, p. o.

design: Karel Mazoch
realizace: Studio propagačních řešení