O společnosti

Prohlášení o přístupnosti

Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://www.szmk.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Informace prezentované v jiných formátech

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

Část dokumentů je zveřejněna v některém z formátů aplikací Microsoft Office. Pro všechny tyto formáty si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Libre office.

Přizpůsobení velikosti textu a klávesové zkratky na webových stránkách

Pokud je pro vás text obtížně čitelný, k jeho zvětšení můžete použít nástroje Vašeho prohlížeče. Design stránek je responzivní a obsah se přizpůsobí Vaší obrazovce.

V nejběžnějších moderních prohlížečích (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari) lze text zvětšit současným zvolením Ctrl++ a zmenšít Ctrl+-. K původní velikosti se lze vrátit pomocí Ctrl+0, nebo Ctrl+*. V Safari na OS X použijte místo Ctrl klávesu Command (⌘).

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 5, pro popis vzhledu pak kaskádové styly CSS. Textový obsah stránek lze zobrazit i s vypnutými kaskádovými styly.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • Některé PDF soubory obsahují naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text. (Pravidlo 1.1 Textové alternativy)
  • Většina fotografií ve fotogaleriích neobsahují strojově zpracovatelný alternativní text. (Pravidlo 1.1 Textové alternativy)
  • Formulář registrace sportovce neobsahuje pole implicitně označená jako povinná. (Pravidlo 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy)
  • V obsahu implementovaném pomocí značkovacích jazyků nelze programově určovat účel některých komponent, některých uživatelských rozhraní, některých ikon nebo některých jednotlivých oblastí. Nejsou implementovány ARIA značky, ani mikrodata. (Pravidlo 1.3.6 Identifikace účelu)
  • Vzhledem k absenci alternativních popisů v některých částech je barva použita jako jediný vizuální prostředek sloužící k poskytnutí určité informace. (Pravidlo 1.4.1 Používání barev)
  • Není k dispozici mechanismus pro vizuální znázornění textových bloků (např. uživatel si nemůže volit barvy popředí a pozadí). (Pravidlo 1.4.8 Vizuální znázornění)
  • Animace vyvolané interakcí nemohou být zakázány. (Pravidlo 2.3.3 Animace z interakcí)
  • Účel některých odkazů nelze určit ze samotného textu odkazu. (Pravidlo 2.4.4 Účel odkazu (v kontextu))
  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku. (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu))

Uvedení do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto směru bylo pro příspěvkovou organizaci finančně a organizačně náročné.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21. 11. 2019.

Metoda použitá pro vypracování tohoto prohlášení: posouzení provedené třetí stranou. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace koná vše pro to, aby její internetové stránky dodržovaly žádané podmínky a zůstaly přístupné všem návštěvníkům, a to na základě principu přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje zákonem dané požadavky, můžete směřovat na e-mailovou adresu bazen@szmk.cz či se na nás obrátit telefonicky na č. +420 774 911 918.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Ke stažení Výroční zprávy Partneři Ocenění

© 2013–2020 SZMK, p. o.

design: Karel Mazoch
realizace: Studio propagačních řešení
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu. Více informací OK, rozumím