Aktuality

Už 21. dubna! Večerní cyklojízda nasvícenou Kroměříží

7. 4. 2017

Zveme Vás na večerní cyklojízdu nasvícenou Kroměříží. Sraz účastníků je v pátek 21. dubna 2017 v 18:30 u pódia na Velkém náměstí, odjezd bude přibližně o půl hodiny později.

A kudy se pojede?
Vyrazíme kolem zámku, Bajdy a dále přes Kojetínskou ulici celým průtahem města až k silničnímu mostu, před nímž zabočíme doprava. Po Erbenově nábřeží se dostaneme až k pěší lávce, kde si dáme kratší přestávku, abychom u příležitosti Dne Země zasadili strom a otevřeli novou pumpu pro cyklisty. Pokračovat budeme po cyklostezce dále k letišti a poté do Trávnických Zahrádek až do cíle, kterým je bufet U Sosny.

Trasa je dlouhá 6 km a je vhodná i pro děti od 10-ti let. Bezpečnost při průjezdu městem zajistí doprovod městské policie. Návrat individuálně po vlastní ose.

Nad rámec standardní výbavy doporučujeme vzít s sebou maximum různých svítítek, blikátek a reflexních materiálů.
Pořádá Zdravé město Kroměříž pod záštitou místostarosty Pavla Motyčky u příležitosti Dne Země 2017. Akce se koná jen za příznivého počasí.

Podmínky účasti:

  • Povolenými dopravními prostředky na akci jsou jízdní kolo, elektrokolo, handbike a jim obdobné dopravní prostředky, které dosahují běžných cestovních rychlostí jako jízdní kolo.
  • Dopravní prostředky, na kterých se pohybují účastníci akce, musí být řádně osvětlené dle platných právních předpisů a musí být v řádném technickém stavu.
  • Doporučená minimální věková hranice pro účast na akci jako řidič dopravního prostředku (cyklista) je 10 let.
  • Přeprava dětí v přívěsných vozících není v rámci akce přípustná, stejně tak není v rámci akce přípustná jízda dětí na kolech se spojovací tyčí.
  • Použití ochranné cyklistické přilby při účasti na akci je pro nezletilé cyklisty povinné, pro ostatní cyklisty doporučené.
  • Účastníci akce jsou povinni při jízdě po silnicích a místních komunikacích na vícepruhových komunikacích používat vždy jeden jízdní pruh, který určí pořadatelé akce.
  • Účastníci akce jsou povinni respektovat pokyny MPZ, DI PČR a pořadatelů.
  • Účastníci akce jsou povinni dodržovat zásady bezpečné jízdy, zejména dodržovat při jízdě bezpečné rozestupy a neohrožovat ostatní účastníky akce.
  • Pokud účastník akce nebude výkonnostně stačit pelotonu a dostane se za pořadatele, který peloton uzavírá, je takový účastník automaticky z účasti na akci vyloučen a dále se již pohybuje jako běžný účastník dopravního provozu na vlastní zodpovědnost.
  • V případě porušení těchto podmínek může pořadatel účastníka akce z dalšího průběhu akce vyloučit. V případě opakovaného porušení těchto podmínek, nebo v případě zvlášť hrubého porušení těchto podmínek, pořadatel účastníka z dalšího průběhu akce bezodkladně vyloučí.
17. 5. 2019 Naše vody rozčeří krásný závod amatérů – Baraka Cup 2019 16. 5. 2019 V neděli 19. 5. se v Kroměříži pojede městské kritérium v cross country Zámecké schody 16. 5. 2019 Už 18. 5. závod českého poháru silničních kol mládeže a žen v Kroměříži 9. 5. 2019 Za 4 týdny! Vybarvený běh 2019! 6. 5. 2019 Kroměřížský drak 2019. Na Bagráku o víkendu zápolily dračí lodě 3. 5. 2019 Soutěž draků na Bagráku! Událost víkendu – Kroměřížský drak 2019 24. 4. 2019 Dračí lodě na Bagráku! 4. května Kroměřížský drak 2019 18. 4. 2019 Rodinný běh Kroměříž... S kým poběžíš? Poběžíš? 12. 4. 2019 S SK Rudou hvězdou může zkusit leckdo... Kroměřížský 1/4 a 1/2 maraton! 5. 4. 2019 Drtivá porážka? Kroměříž koncem srpna ožije – jako dlouho, dlouho ne!
archiv aktualit

© 2013–2019 SZMK, p. o.

design: Karel Mazoch
realizace: Studio propagačních řešení