III. oddělení: mladší školní věk - děti ve věku 6 - 12 let


Přihlášky do kurzů 2017/2018 přijímáme nejdříve v srpnu tohoto roku. Přihlásit můžete dítě/děti na 1. pololetí školního roku 2017/18. Plavecké kroužky se budou v 1. pololetí konat od 2. října 2017 do 22. ledna 2018.

Přednostně do kroužků umisťujeme děti, které v kurzech pokračují z předešlých období.

Kroužky mají 15 lekcí výuky a konají se každé pondělí, kromě svátků a prázdnin.

Rozřazení dětí do kroužků provede plavecký instruktor na základě schopností dítěte.

Cena plaveckého kurzu je 1.350 Kč.
Za každé další dítě z téže rodiny účtujeme 675 Kč.

Přihlášky dětí přijímá paní Andrýsková formou vyplněné přihlášky (umístěné na webu). Dotazy zodpoví na telefonu 777 701 918 nebo v emailu plavani@szmk.cz.

Začátečníci
Mladší školní věk - děti ve věku 6 - 12 let, pro výuku využívají i výukový bazén, ale převážně plavecký bazén.
Obsahem výuky oddělení kroužků "začátečníci" je především:

 • nenásilnou, hravou a zážitkovou formou seznámit děti s vodním prostředím
 • položit základy orientace v bazénu, která obsahuje několik prvků prvotního ponoření pod hladinu, postupného potápění, otáčení těla kolem vlastní osy vestoje i ve vodorovné poloze, lovení předmětů, postupný nácvik otevírání očí pod vodou bez plaveckých brýlí
 • nácvik splývavých poloh těla na břiše, na zádech
 • nácvik dýchání do hladiny vody a pod hladinu ústy, nosem
 • nácvik skoků a pádů do vody ze dřepu, ze sedu, ze stoje z okraje bazénu
 • položit základy prsového, znakového a kraulového kopu
 • položit základy prsové souhry
 • ukázky her ve vodě

Při výuce se používají plavecké pomůcky, které napomáhají nácviku jednotlivých dovedností, ale pouze v nezbytné a přiměřené míře. Nácvik jednotlivých dovedností se provádí s částečnou dopomocí učitele plavání, děti začínají více pracovat pod vedením učitele plavání samostatně.

Mírně pokročilí (malí plavci)
Mladší školní věk - děti ve věku 6 - 12 let, pro výuku využívají plavecký bazén.
Obsahem výuky oddělení kroužků "mírně pokročilí" je především:

 • orientace ve vodě, která zahrnuje prvky ponorů ze stoje ve vodě, ze skoku s cílem vylovit předmět, plavání pod vodou, otáčení se a zorientování pod hladinou, otevírání očí pod hladinou bez plaveckých brýlí
 • zdokonalování splývavé polohy těla na břiše i na zádech, nácvik splývání s odrazem
 • nácvik dýchání do vody při plaveckém pohybu nosem i ústy
 • skoky a pády do vody ze stoje a z vyvýšeného okraje, nácvik skoku střemhlav, startovní skok
 • nácvik znakového startu
 • zdokonalení souhry plaveckého způsobu prsa s cílem uplavat min. 50 m
 • zdokonalení souhry plaveckého způsobu znak s cílem uplavat 25 m
 • nácvik kraulové souhry
 • ukázky her ve vodě
 • uskutečnit závody v plavání

Při výuce se používají plavecké pomůcky, které napomáhají nácviku jednotlivých dovedností, ale pouze v nezbytné a přiměřené míře. Prvky nácviku jednotlivých plaveckých dovedností provádějí děti pod vedením učitele plavání samostatně.

Pokročilí (plavci)
Mladší školní věk - děti ve věku 6 - 12 let, pro výuku využívají plavecký bazén.
Obsahem výuky oddělení kroužků "pokročilí" je především:

 • orientace ve vodě, která zahrnuje prvky ponorů ze stoje ve vodě, ze skoku, lovení předmětů spojené s plaváním pod vodou, otáčení se a zorientování pod hladinou, otevírání očí pod hladinou bez plaveckých brýlí
 • skoky do vody, startovní skok, znakový start
 • zdokonalení souhry plaveckého způsobu prsa s cílem uplavat min. 100 m
 • zdokonalení souhry plaveckého způsobu znak s cílem uplavat 50 m
 • zdokonalení kraulové souhry
 • položit základy brannému plavání, jehož obsahem je šlapání vody, dopomoc unavenému plavci, záchranářský skok, osvěta
 • uskutečnit závody v plavání

Při výuce se používají plavecké pomůcky, které napomáhají nácviku jednotlivých dovedností, jen u některého prvkového plavání. Převážnou část výuky plavou děti bez pomůcek. Prvky nácviku jednotlivých plaveckých dovedností provádějí děti pod vedením učitele plavání samostatně.