II. oddělení: předškolní věk - děti ve věku 3 - 6 let


Přihlášky do kurzů 2017/18 přijímáme nejdříve v srpnu tohoto roku. Přihlásit můžete dítě/děti na 1. pololetí školního roku 2017/18. Plavecké kroužky se budou v 1. pololetí konat od 2. října 2017 do 22. ledna 2018.

Přednostně do kroužků umisťujeme děti, které v kurzech pokračují z předešlých období.

Kroužky mají 15 lekcí výuky a konají se každé pondělí, kromě svátků a prázdnin.

Rozřazení dětí do kroužků provede plavecký instruktor na základě schopností dítěte.

Cena plaveckého kurzu je 1.350 Kč.
Za každé další dítě z téže rodiny účtujeme 675 Kč.

Přihlášky dětí přijímá paní Andrýsková formou vyplněné přihlášky (umístěné na webu). Dotazy zodpoví na telefonu 777 701 918 nebo v emailu plavani@szmk.cz.

Začátečníci
Předškolní věk - děti ve věku 3 - 6 let, pro výuku využívají převážně výukový bazén, můžou navštívit plavecký bazén.
Obsahem výuky oddělení kroužků "začátečníci" je především:

 • nenásilnou, hravou a zážitkovou formou seznámit děti s vodním prostředím
 • naučit samostatný pohyb dětí v bazénu a kolem něj bez asistence rodičů
 • naučit zvládnout bezpečný vstup do vody a výstup z ní
 • položit základy orientace v bazénu, která obsahuje několik prvků prvotního ponoření pod hladinu, postupného potápění, otáčení těla kolem vlastní osy vestoje i ve vodorovné poloze, lovení předmětů, postupný nácvik otevírání očí pod vodou bez plaveckých brýlí
 • položit základy splývavým polohám těla na břiše, na zádech
 • položit základy dýchání do hladiny vody a pod vodou ústy, nosem
 • skoky a pády do vody ze sedu, ze dřepu, ze stoje u okraje bazénu
 • položit základy prsového, znakového a kraulového kopu
 • ukázky her ve vodě

Při výuce v kroužku plavání se používají plavecké pomůcky, které napomáhají nácviku jednotlivých dovedností, ale pouze v nezbytné a přiměřené míře. Nácvik jednotlivých dovedností se provádí s dopomocí učitele plavání.

Mírně pokročilí
Předškolní věk - děti ve věku 3 - 6 let, pro výuku využívají výukový bazén + plavecký bazén.
Obsahem výuky oddělení kroužků "mírně pokročilí" je především:

 • nácvik orientace ve vodě, která zahrnuje prvky potápění pod hladinu, ponory ze stoje, ze skoku s cílem vylovit předmět, otáčení se a zorientování pod hladinou, otevírání očí pod hladinou bez plaveckých brýlí
 • nácvik splývavé polohy těla na břiše i na zádech
 • nácvik dýchání do hladiny a pod hladinu vody v pohybu nosem i ústy
 • skoky a pády do vody ze stoje a z vyvýšeného okraje
 • nácvik prsového, znakového a kraulového kopu s cílem pohybu na určitou vzdálenost
 • položit základy prsových rukou

Při výuce se používají plavecké pomůcky, které napomáhají nácviku jednotlivých dovedností, ale pouze v nezbytné a přiměřené míře. Nácvik jednotlivých dovedností se provádí s částečnou dopomocí učitele plavání, děti začínají více pracovat pod vedením učitele plavání samostatně.

Pokročilí
Předškolní věk - děti ve věku 3 - 6 let, pro výuku využívají výukový bazén a plavecký bazén.
Obsahem výuky oddělení kroužků "pokročilí" je především:

 • orientace ve vodě, která zahrnuje prvky potápění pod hladinu, ponory ze stoje, ze skoku s cílem vylovit předmět, otáčení se a zorientování pod hladinou, otevírání očí pod hladinou bez plaveckých brýlí
 • zdokonalování splývavé polohy těla na břiše i na zádech, nácvik splývání s odrazem
 • nácvik dýchání do vody při plaveckém pohybu nosem i ústy
 • skoky a pády do vody ze stoje a z vyvýšeného okraje, nácvik skoku střemhlav
 • zdokonalení prsového, znakového a kraulového kopu s cílem pohybu na určitou vzdálenost
 • položit základy souhry plaveckého způsobu prsa, souhry plaveckého způsobu znak

Při výuce se používají plavecké pomůcky, které napomáhají nácviku jednotlivých dovedností, ale pouze v nezbytné a přiměřené míře. Prvky nácviku jednotlivých plaveckých dovedností provádějí děti pod vedením učitele plavání samostatně.