I. oddělení: batolata - děti ve věku 6 měsíců - 3 roky


Přihlášky do kurzů 2017/18 přijímáme nejdříve v srpnu tohoto roku. Přihlásit můžete dítě/děti na 1. pololetí školního roku 2017/18. Plavecké kroužky se budou v 1. pololetí konat od 2. října 2017 do 22. ledna 2018.

Přednostně do kroužků umisťujeme děti, které v kurzech pokračují z předešlých období.

Ještě dovolte upozornění k plavání batolat.
Pro děti od 6 měsíců do 3 let jsou povinné plavací kalhotky s přiléhavou gumou kolem nožiček. Papírové nebo látkové.

Kroužky mají 15 lekcí výuky a konají se každé pondělí, kromě svátků a prázdnin.

Rozřazení dětí do kroužků provede plavecký instruktor na základě schopností dítěte.

Cena plaveckého kurzu je 1.350 Kč.
Za každé další dítě z téže rodiny účtujeme 675 Kč.

Přihlášky dětí přijímá paní Andrýsková formou vyplněné přihlášky (umístěné na webu). Dotazy zodpoví na telefonu 777 701 918 nebo v emailu plavani@szmk.cz.

Obsahem výuky I. oddělení kroužků plavání je nácvik od seznámení se s vodním prostředím až po první plavecké pohyby jednotlivých plaveckých způsobů (prsa, znak, kraul). Tyto kroužky využívají pro svou výuku jen výukový bazén.

Začínáme:

 • společně s rodiči seznámit děti s vodním prostředím, a to nápodobou, nenásilnou, hravou a zážitkovou formou
 • nácvik správné manipulace a úchopů dítěte ve vodě v souladu s psychomotorickým vývojem
 • polohování na zádech, břiše, vertikální, rovnovážné, relaxační
 • nácvik přirozeného přijetí vody v obličeji nápodobou rodiče a učitele plavání formou kapání vody, polévání, postupné zanoření rodiče (učitele) a posléze dítěte

Pokračujeme:

 • položit základy samostatnému pohybu dětí v bazénu u okraje (ručkování, vylézání)
 • položit základy dýchání do vody, foukání na hladinu, foukání na bříško dítěti, foukání pod vodu - nápodoba rodiče (učitele) a posléze dítě samo
 • naučit zvládnout bezpečný vstup do vody a výstup z ní
 • usměrňování přirozených pohybů do základních plaveckých dovedností - splývavé polohy
 • položit základy pádům do vody s dopomocí rodiče
 • prvotní usměrňování přirozených pohybů do plaveckých kopů

Zdokonalujeme:

 • nácvik pobytu a pohybu dětí ve vodě s asistencí rodičů
 • prvotní nácvik orientace pod hladinou, ponoření pod hladinu, postupného potápění, otáčení těla kolem vlastní osy vestoje i ve vodorovné poloze, lovení předmětů, postupný nácvik otevírání očí pod vodou bez plaveckých brýlí
 • prvotní nácviky splývavých poloh na břiše a na zádech s dopomocí plaveckých pomůcek a rodičů
 • položit základy skokům do vody z okraje bazénu
 • položit základy znakového a kraulového kopu
 • postupně připravit děti na samostatný pobyt a pohyb ve vodě bez asistence rodičů