Žádáme návštěvníky krytého bazénu, aby v jeho prostorách udržovali pořádek a čistotu!