Výběrové řízení na dodávku multifunkční časomíry

Dodávka multifukční časomíry včetně veškerého příslušenství-viz obsah dodávky. Jedná se o komplexní řešení, které umožňuje používat časomíru pro odehrání min. 15 druhů sportů (včetně mezinárodní) tak i zároveň používat časomíru jako reklamní obrazovku.