V Kroměříži se uskuteční sportovní hry malotřídek a předškoláků

V Kroměříži se v tomto týdnu uskuteční sportovní hry žáků mateřských škol a také malotřídních škol, tedy škol, kde se v jedné třídě vzdělávají společně děti z různých ročníků.

Osm kroměřížských mateřských škol bude sportovat ve čtvrtek 15. června od 9:00 do 11:00 na hřišti Základní školy Zachar, dvanáct malotřídek z celého Kroměřížska změří síly v pátek od 8:30 do 13:00 na hřišti Základní školy Oskol.

„Chceme tak podpořit sportování a zdravý pohyb dětí. U malotřídek považuji také za důležité, aby se děti z různých malotřídních škol setkávaly,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Čtvrtečního klání by se mělo zúčastnit kolem sedmdesáti předškoláků. „Absolvují štafetový běh družstev, hod do dálky tenisovým míčkem, překážkovou chůzi, pětiskok a na devíti stanovištích doplňkové aktivity, jako jsou například koordinace pohybů při práci s herním padákem, prolézání tunelem či hod na cíl,“ popsal vedoucí radničního odboru školství, mládeže a sportu Jiří Pánek.

Žáků malotřídek by do Kroměříže mělo přijet asi 150. Podle Pánka je čeká běh na 50 a 400 metrů, hod míčkem nebo skok do dálky z místa.

Použité zdroje:
webové stránky Městského úřadu Kroměříž a Radia Kroměříž
http://www.mesto-kromeriz.cz/
http://www.radiokromeriz.cz/