Tělocvična Slavia přijala rekordní počet mateřských škol do DSK Dráček!

Tělocvična Slavia v Kroměříži nedává prostor a čas pouze dětem z Rekreačního sportu Slavia, nýbrž (jako každým rokem) organizuje v DSK Dráček také cvičení dětí z mateřinek.

Tyto živé bytůstky chvilku neposedí a do všeho se ženou bezelstně a opravdově. Dáváme v Dětském sportovním klubu Dráček řád jejich aktivitě, učíme je správným pohybovým návykům a všestranně rozvíjíme jejich fyzické možnosti.

Do tělocvičny přibudou každým rokem z prostředků SZMK účelné a atraktivní pomůcky a náčiní. Naši trenéři a vychovatelé pracují s dětmi s láskou, práce s dětmi je těší a naplňuje. A her, které vymýšlíme k oživení hodin cvičení, je nepočítaně. Není divu, že obliba DSK Dráček roste a že zde počet mateřských škol dosáhl čísla 15. Pověst Dráčka přilákala i několik školiček přespolních!

Cvičení probíhá v Tělocvičně Slavia v Kroměříži v průběhu celého školního roku v dopoledních hodinách. Kluci a dívenky cvičí buď s trenéry, nebo i s ochotnou asistencí pedagogických pracovníků mateřských škol.

Ještě nám dovolte všechny mateřské školy, tuto "kolektivní sestavu" Dráčka v roce 2017/18, spravedlivě vyjmenovat. Mimochodem, snímky, které přikládáme, jsou ze cvičení MŠ Kollárova.

1. MŠ Spáčilova
2. MŠ Kollárova
3. MŠ Osvoboditelů
4. MŠ Páleníčkova
5. MŠ Mánesova 3880
6. MŠ Štěchovice
7. MŠ Gorkého
8. MŠ Mánesova 3766
9. MŠ Zachar
10. MŠ Skaštice
11. MŠ Velké Těšany
12. MŠ Štítného
13. MŠ Trávník
14. Klubíčko
15. MŠ Lubná