Sportovní den tělocvičny bude dětskou slavností, jásotem a radostí

Vypukne to v sobotu 9. června a pod hrdým názvem "Sportovní den" se klube na povrch náš zájem obšťastnit "ty menší", udělat jim krásný, radostný Den dětí.

Sportovní den pořádají kroužky Rekreačního sportu Slavia a DSK Dráček, tedy ty, v nichž si naše drobotina hoví a lebedí. Hřiště za Tělocvičnou Slavia bude zcela k dispozici. A dispozice dětí jsou neomezené (to víme s vámi, rodiči), dětem bude čtena z úst a velkých očí chuť po atrakcích, pozornostech, "radůstkách".

Čekají na ty, jimž je slavnostní sobota určena, soutěže a hry, skvělá, výborná zábava. Chybět nebudou ani sportovní disciplíny. Lanová dráha za tělocvičnou již vyhlíží vaše kroky a pevné, mrštné úchopy. Dítě ví, kam rádo, "kde má eldorádo..."

Nebude váš Sportovní den, milé děti, nebude mít valných omezení. Nevystaví zábran vaší fantazii a ušlechtilému, drahému dětskému štěstí. Začínáme na hřišti za tělocvičnou v 15:30. Jako bonbónek, jako "laskominu" jsme vám, caparti, poslali pro "dětského krále", klauna Brdíka. Jeho představení vás rozveselí a pobaví od 17. hodiny.

Budete, kloučci a cácorky, plni dojmů, takže opékání špekáčků (na závěr) už jen "obejme" to príma odpoledne, které vám připraví vaši dospělí. Kroužky z vaší tělocvičny, s povděkem milujících rodičů.