Reakce na článek vydaný dne 21. 8. v Týdeníku Kroměřížska

V článku „Provoz sportovišť v Kroměříži vyžaduje ročně 36 miliónů korun“, ze dne 21. 8., vyšly nepřesnosti, které v očích veřejnosti poškodily Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. (SZMK).

Tímto chceme nepravdivé informace uvést na pravou míru. Chybu obsahoval již samotný název článku, když jeho autorka R.S. tvrdila, že provoz SZMK vyžaduje ročně 36 milionů korun. Pravdivý údaj činí necelých 26 milionů.

Zavádějící je teze, že je provoz SZMK stále nákladnější. Autorka vůbec nereflektuje (či snad neví), že v letech 2015 až 2017 dostala organizace pod svou správu několik dalších sportovišť. Tato sportoviště často nebyla převzata v dobrém technickém a provozním stavu. Vyžadují tím větší péči, tím vyšší náklady, zejména na opravy a provoz. Větší měrou jsou ony opravy hrazeny z vlastních zdrojů SZMK.

Jedenkrát ročně probíhá v SZMK audit zaměřený na kontrolu finančních prostředků poskytnutých městem Kroměříž. Tento nezávislý audit neshledal žádná porušení. SZMK vynakládá finanční prostředky jako řádný hospodář.

Autorka článku dále podala lživou informaci, podle které měl pan ředitel Karel Holík požádat Radu města o 3 miliony na odstranění montážní lávky na zimním stadionu. Právě zde je dobré všechno konkretizovat! Posuďte sami... Ony 3 miliony byly použity částkou 2 169 000 Kč na výměnu osvětlení ledové plochy, částkou 598 000 Kč na výměnu ozvučení zimního stadionu a „jen“ částka 317 000 Kč byla použita na odstranění montážní lávky.

Sportovním zařízením města Kroměříže (SZMK) jde prvořadě o zkvalitnění a modernizaci místních sportovišť. Z mnoha příkladů (ceny vstupu na bazénu, na veřejném bruslení atd.) naše veřejnost vidí, že se nikdo nechce „obohatit“, ba naopak zpřístupnit sport v Kroměříži každému!