Plavecké kroužky dětí se v pondělí 8. května nekonají

Kroužky mají 15 lekcí výuky a konají se každé pondělí, kromě svátků a prázdnin.

Těšíme se na své svěřence opět v pondělí 15. května.

Vaši instruktoři plavání, Vaše SZMK