Plavání zdarma pro pojištěnce Revírní bratrské pokladny

Zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna oslovila kroměřížský plavecký bazén a nabízí svým pojištěncům hodinu plavání zdarma každou sobotu.

Nutné je předložit (nechat po dobu plavání jako zálohu) průkaz pojištěnce. Vybrat si "tu svou" hodinu v sobotu mezi 14:00 a 20:00.

Jedná se o program prevence zdravotní pojišťovny pro její klienty. Akce platí od 16. září do poslední soboty měsíce listopadu.