Obliba lezecké stěny roste. Vzhůru šplhají i dovednosti dětí v tělocvičně!

Lezecká stěna s navijákem byla vynikající nápad a přispěla k další modernizaci a účelnosti zázemí v Tělocvičně Slavia. Z prostředků SZMK se pořídilo něco, co děti milují a co zábavnou formou chtějí ztékat, chtějí pokořit! Roste jejich výkonnost, ohebnost a síla, ač si to snad ani neuvědomují.

Děti jsou od přírody hravé, a jsou-li trenéry a vychovateli vedeny odborně a s láskou, výsledky a pokroky se dostavují po týdnech a po dnech. Už teď je smíme směle nazvat "svou radostí, svými sportovci"!

Dejme slovo vedoucímu Tělocvičny Slavia Jiřímu Královi. Sám bych následující věty nevyjádřil lépe...

"Naši sportovci už se snaží šplhat po stěně. Zatím pětimetrový vrchol dokázalo zdolat jen pár dětí, ale všichni jsou na půlce cesty nahoru. Budeme poctivě trénovat a slibujeme, že do června budeme nahoře všichni."