Informace k dětským plaveckým kroužkům

Plavecká výuka dětí je každoročně provázena velikým zájmem dětí a rodičů. Jsme rádi, že se naše aktivity úročí právě v dětech a jejich pokrocích. Plavecké kurzy budou na krytém bazénu samozřejmě pokračovat. Budeme je stále dělat s láskou, radostí a nasazením.

Poslední lekce 2. pololetí školního roku 2017/18 se koná v pondělí 21. května.

Bližší informace k novému pololetí podáme v průběhu letních prázdnin. Nadále trvá "přednostní právo" pro děti, jež plavaly v minulém pololetí.

Neposílejte prosím přihlášky dříve, než vám dáme nové informace a s nimi i aktuální přihlášky. Na webu SZMK. Na staré přihlášky už nebude brán zřetel.

Děkujeme za pochopení.