Česká průmyslová zdravotní pojišťovna láká na plavecký bazén v Kroměříži!

Průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) myslí na své klienty celoročně. Znovu je tu s nabídkou bezplatného plavání. S hodinou zdarma po dobu tří měsíců! Na bazénu v Kroměříži je hodina plavání zdarma po třináct nedělí...

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ve spolupráci s krytým bazénem v Kroměříži zajistila svým pojištěncům (stačí dát do úschovy průkaz pojištěnce a vratnou zálohu 50 Kč) hodinu plavání zdarma o všech nedělích v únoru, březnu a dubnu.

Volba už je na klientech ČPZP. Z nedělí lze hodinu vybírat od 12:00 do 18:00. Plavecký bazén kvituje iniciativy této, případně jiných pojišťoven. Program prevence a zdravotní osvěty je úhelným kamenem zdravotních ústavů a nedílnou součástí rekreačního sportu a sportovních možností města Kroměříže.